اوقات فراغت دختران و پسران در ایران + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ گذراندن اوقات فراغت بر اساس علايق فردی موجب تقويت بهداشت روانى شده و چگونگى گذراندن اوقات فراغت تا حدود زيادى مى‌تواند نشانگر ويژگى‌هاى فکرى و فرهنگی فرد در زندگی باشد.