انتقاد از اوقات فراغت موبایلی

به گزارش اکوتو ، با اشاره به اینکه امروزه در مقابل سبک زندگی ایرانی – اسلامی با سبک زندگی غربی مواجهیم، گفت: باید ابعاد مختلف سبک زندگی را بشناسیم و برای تمام زوایای آن برنامه ریزی داشته باشیم. وی افزود: مدیریت بدن با تاکید بر جراحی‌های زیبایی، هنجارهای مصرف، روابط اجتماعی و اوقات فراغت جوانب […]