جنگل‌ها و مراتع اورامانات برای آیندگان باقی نمی‌ماند!

به گزارش اکوتو ،جنگل‌های کهن زاگرس شناسنامه کرمانشاهیان است و با داشتن بیش از ۶ میلیون هکتار مساحت ۴۰ درصد از پوشش جنگلی کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین سلسله جبال زاگرس غنی‌ترین رویشگاه بلوط و بنه و بادام و پسته وحشی محسوب می شود. درختان زاگرس فراتر از داشته‌ها و منفعت‌های فراوان […]