هر آنچه که برای سفر با قطارهای ایران باید بدانید + تصاویر

به گزارش اکوتو ،مرحله اول برای سفر با قطار ،شناسایی نوع قطار می باشد ، خیلی از مسافران به این نکته دقت نمی کنند و در طی مسافرت وقتی بادیدن شرایط نامساعد قطار مواجه می شوند ابراز دلخوری می کنند که چرا به این نکته مهم دقت نکردند.ما برای حل این مسائل که حتما برای […]