انفجار مزار تاریخی با قدمت ۸۰۰ ساله

به گزارش اکوتو ،  منابع محلی اعلام کردند شمار زیادی از تروریست های القاعده با کار گذاشتن دینامیت ومین درمحوطه مزار شیخ مدافع المعینی این بنای تاریخی را ویران کردند شدت انفجار به حدی بود که منازل مجاور این آثار تاریخی نیز با خاک یکسان شدند. گروه تروریستی القاعده به بهانه اینکه آثار باستانی بدعت […]