امامزاده ای که چشم انتظار تحقق وعده های اوقاف و تعمیرات است

به گزارش اکوتو ، امامزاده ابراهیم (ع) از جمله امامزادگان واجب التعظیمی است که علمای اصفهان و مردم پایتخت فرهنگی جهان اسلام ارادت خاصی به ایشان دارند و کرامات وی نیز بر زبان مردم اصفهان جاری است.وی از فرزندان بلافصل امام موسی بن جعفر (ع) و برادر امام رضا (ع) است و شجرنامه ایشان نیز […]