روزی که آذربایجان دوباره خندید/ روز رقص لاله‌های سرخ آذربایجان

از بازی امروز هرچه بگوییم کم گفته‌ایم از هوادارانش تا بازیکنانش از کادر فنی‌اش تا گزارشگر بازی‌اش روزی که در خاطرها خواهند ماند. روزی که هوادار تراکتور ثابت کرد تا تراکتور هست زندگی باید کرد. روزی که هوادار تراکتور دوباره ثابت کرد تنها صاحب واقعی تیم هست. روزی که دوباره هوادار واقعی تراکتور از اول […]