«اشترمل» جایی که از چوب خشک، شاهکارهای هنری خلق می کنند

به گزارش اکوتو ، هنوز چند فرسنگی با شهر تویسرکان فاصله داری که تابلویی نظرت را به خود جلب می کند، به «اشترمل» مهد مبل و منبت ایران زمین خوش آمدید، جمله ای که ناخودآگاه انسان را کنجکاو آشنایی با قابلیت های این روستا می کند.«اشترمل» روستایی است که وقتی وارد آن می شوی تا […]