ملی شدن موزه علوم و فناوری

به گزارش اکوتو ، سیف الله جلیلی، رئیس موزه علوم و فناوری در دومین نشست درون نهادی این موزه با بیان این که دغدغه اصلی ما در سال جاری شناساندن موزه علوم و فناوری در سطح داخلی و بین الملل و ضرورت توجه به این مجموعه علمی-فرهنگی بود که موفق هم بوده ایم، افزود: تا […]