مهمترین مقاصد گردشگری در سال ۲۰۱۶ میلادی

به گزارش اکوتو ، پس از بررسی آرای کارشناسی منتشر شده در نشریات تخصصی گردشگری از جمله «نشنال جئوگرافیک»، «لونلی پلانت» و « افر» فهرستی از مهمترین مقاصد گردشگران در سال ۲۰۱۶ میلادی به دست آمد که ایران در صدر آن قرار دارد. این فهرست شامل کشورها، شهرها و بخش هایی است که در سال […]