درختان شاهرود در نوبت ccu + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ شاهرود را از دیرباز با هوای خوش و درختان چنار آن می شناختند سالهاست هوای منطقه را سخاوتمندانه و بی دریغ زبانزد کرده است اما کم آبی این روزها و بیماری، روز خوشی برای این ریه های دیارمان نگذاشته است.

سیل در روستاهای شمالی شاهرود + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ جاری شدن سیل روز چهارشنبه در روستای تاش شاهرود باعث خسارات فراوان به باغات و مسدود شدن موقت محور شاهرود – گرگان در منطقه توسکستان شد.