معاونت گردشگری از کمپینگ‌های بحران برای ارزان‌سازی سفر استفاده کند

معاونت گردشگری از کمپینگ‌های بحران برای ارزان‌سازی سفر استفاده کند

اردشیر اروجی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه سازمان گردشگری به جای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، حمایت و ارزشیابی، از طریق شرکت توسعه گردشگری و کانون اتومبیل‌رانی در اجرا دخالت می‌کند اظهار داشت: این در حالی است که باید آنها را واگذار کند و بیشتر کارهای حاکمیتی و راهبردی و مدیریتی را دنبال کند. وی […]