معاونت گردشگری از کمپینگ‌های بحران برای ارزان‌سازی سفر استفاده کند

اردشیر اروجی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه سازمان گردشگری به جای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، حمایت و ارزشیابی، از طریق شرکت توسعه گردشگری و کانون اتومبیل‌رانی در اجرا دخالت می‌کند اظهار داشت: این در حالی است که باید آنها را واگذار کند و بیشتر کارهای حاکمیتی و راهبردی و مدیریتی را دنبال کند. وی […]