۴۰هزارهکتار از اراضی ملی و دولتی استان تهران سنددار می‌شود

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: امسال ۴۰ هزار هکتار ازاراضی ملی و دولتی استان تهران در راستای تحقق حفظ انفال و تثبیت حاکمیت دولت بر این عرصه ها سنددار می شود. مصطفی پرویزی مقدم افزود: در سال گذشته برای سنددار شدن چهار هزار و ۵۰۰ هکتار […]