عراق بازار اصلی گردشگری سلامت ایران

سید حسن طباطبایی‌نژاد درباره وضعیت گردشگری سلامت، اظهار داشت: گردشگری سلامت تقریباً از سال ۲۰۰۰ به عنوان یک اتفاق مهم اقتصادی در کل دنیا مطرح شد و کل کشورهای در حال توسعه به آن توجه کردند زیرا خدمات پزشکی، خدمات گرانی است. وی ادامه داد: بیشتر اقدامات پزشکی به سمت اقدامات کم تهاجم رفته است […]

اختصاص ظرفیت ۳۰ درصدی مازاد درمان به گردشگری سلامت

به گزارش اکوتو ، علیرضا زالی روز سه شنبه در هفتمین نشست و اولین سالگرد تاسیس شورای راهبری گردشگری سلامت افزود: هرگز هیچ تخت مورد نیاز بیماران داخلی در اختیار گردشگر خارجی قرار نخواهد گرفت.وی اضافه کرد: این شورا با هدف ارتقاء، هم افزایی، تجمیع و ایجاد همکاری بین دستگاه های مرتبط چهارگانه محقق شد. […]