نیاز پایتخت ایران به گردشگری شبانه

رجبعلی خسرو آبادی – مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران اظهار داشت: استقبال بیش از ۱۰ هزار شهروند تهرانی برای حضور در مراسم شبی با موزه نشان از نیاز فرهنگی جامعه به تغییر ساعت برنامه‌های گردشگری به خصوص در نیمه اول سال دارد. خسروآبادی با اشاره به نیاز پایتخت به زندگی شبانه افزود: امنیت کامل ایران […]