بازی برد – برد احیای تالاب گاوخونی ، تحقق وعده دولت

از وعده معاون رییس‌جمهور برای احیای تالاب گاوخونی زمان زیادی نمی‌گذرد که مردم اصفهان در کمتر از یکسال بعد از جریان زندگی در زاینده‌رود، برای احیای تالاب گاوخونی جشن و آیین‌شکرگزاری برپا کردند. به گزارش گروه گردشگری اکوتو ، جاری شدن آب در زاینده رود و احیای تالاب گاوخونی دو وعده محیط زیستی دولت یازدهم […]