پدیده گرد و غبار آسمان کرج را فراگرفت‌

عصر امروز غبار آسمان کرج را فراگرفت و شهر را در گرد و خاک فرو برد. با وقوع این پدیده شعاع دید کاهش یافته و آلودگی‌هایی نیز در هوای کرج ایجاد شده است. پدیده گرد و خاک ایجاد شده در البرز مربوط به این استان بوده و ممکن است این پدیده در مناطق جنوبی و […]