هوای هنر ایرانی ــ اسلامی بس ناجوانمردانه سرد است

یکی از مهمترین دغدغه‌های هر کشوری حفظ و نگهداری هنر و فرهنگ خود است که برای آن دست به هر کاری می‌زنند، درست است که دور زمانی، دولت‌ها بهایی به تاریخ و فرهنگ‌خود نمی‌دادند و مظاهر آنها را با بی‌توجهی نابود می‌کردند اما در قرن اخیر شاهد آن هستیم که این موضوع، اهمیت ویژه‌ای برای […]