رزرو هتل ها به صورت پکیج؛ قانونی یا غیرقانونی

در این بخش سرمایه گذاری های خوبی انجام شده که توجه خاص به ثبت ملی آثار تاریخی استان ها ، بازسازی و مرمت این آثار ، پیگیری ثبت جهانی برخی آثار ایرانی همچون قنات ها ، باغها ، بادگیر و صنایع دستی بخشی از این فعالیت هاست. در این شرایط آمارها حکایت از اقبال خوب […]