رزرو هتل ها به صورت پکیج؛ قانونی یا غیرقانونی

رزرو هتل ها به صورت پکیج؛ قانونی یا غیرقانونی

در این بخش سرمایه گذاری های خوبی انجام شده که توجه خاص به ثبت ملی آثار تاریخی استان ها ، بازسازی و مرمت این آثار ، پیگیری ثبت جهانی برخی آثار ایرانی همچون قنات ها ، باغها ، بادگیر و صنایع دستی بخشی از این فعالیت هاست. در این شرایط آمارها حکایت از اقبال خوب […]