۷۰ درصد گردشگران دیگر به مصر نمی‌روند؟

مقامات مصری به شدت از خارج شدن گردشگران روسی و بریتانیایی از خاک این کشور به دلیل پس لرزه های ناشی از سقوط هواپیمای روسی در مصر نگران هستند. براساس گفته مسئولان مصری، اگر این گردشگران دیگر تمایلی به بازگشت نداشته باشند، صدمه جدی به اقتصاد این کشور وارد خواهد شد، به دلیل اینکه ۱۱ […]