بازار ماهی فروشان آبادان  + تصاویر

بازار ماهی فروشان آبادان + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ بازار ماهی فروشان آبادان ار مراکز مهم توزیع ماهی و آبزیان این شهر محسوب می شود.