شاهکار معماری دنیا: خداحافظ جهانی شدن!

به گزارش اکوتو ، وسط شهر از بالا که نگاه کنی مقتدر و از پایین که چشم بیندازی مستحکم ایستاده است، سالهاست همینطور بالای تپه ای بلند نگاهبانی می دهد و نگاهداری می کند، نگاهبان امنیت این دیار بوده و نگاهدار میراث فرهنگی چندین هزار ساله اش.این ماجرای فلک الافلاک است، البته ماجرایی که از […]