خیز فولکس واگن آلمان برای ورود به بازار خودرو ایران

گروه حمل و نقل و گردشگری اکوتو ؛ شرکت فولکس واگن و برند زیرمجموعه اش اسکودا، در اقدامی که می تواند وابستگی آنها به بازارهای شکننده چین و برزیل را کاهش دهد و رقبای فرانسوی اش را به چالش بکشد، به دنبال ورود به بازار ایران پس از انعقاد توافق هسته ای هستند. ایران بزرگترین […]