بدون ویزا و بیمه به عراق سفر نکنید

حمید محمدی در خصوص تدابیر اندیشیده شده در خصوص برگزاری مراسم حماسی پیاده روی اربعین حسینی(ع) گفت: با توجه به اینکه استقبال مردم برای حضور دراین مراسم حماسی هر سال رو به افزایش است، دولت جمهوری اسلامی ایران و همه نهادهای نظام از سال گذشته بصورت کاملاً نظام یافته وارد این عرصه شدند تا با […]