شهر باستانی شوش؛ میراثی به عمق تاریخ ایران‌ زمین

شهرستان شوش دانیال(ع)  یکی از قدیمی‌ترین شهرهای جهان با مرکزیت شهر شوش در شمال غرب استان خوزستان واقع شده است، بنا بر اسناد تاریخی در دوره قبل از اسلام این شهر شهرت بین‌المللی داشته و با نام های سوس، شوشا، سوسه و دوره اسلامی سویز خوانده می‌شده است. قرار گرفتن شوش در اتوبان ترانزیتی جنوب […]