سیل در روستاهای شمالی شاهرود + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ جاری شدن سیل روز چهارشنبه در روستای تاش شاهرود باعث خسارات فراوان به باغات و مسدود شدن موقت محور شاهرود – گرگان در منطقه توسکستان شد.