شرکت‍های هما و آسمان نوسازی می شوند

عباس آخوندی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه توافق هسته ای ورقی نو در تاریخ ایران است، افزود: قطعاً نظام امنیت منطقه تغییر بنیادین خواهد کرد چراکه پروژه رژیم صهیونیستی در منطقه که بعد از جنگ جهانی دوم تکیه گاه اصلی غرب برای تامین امنیت در منطقه بود، حتما با بحران مواجه شده و خواهد […]