گردشگران سوری برای حضور در ایران مشکلی ندارند

مرتضی رحمانی موحد در گفت و گو با ایرنا افزود: سوریه از دیرباز یکی از مقاصد مهم گردشگری زیارتی ایرانیان بوده است که این سفر بیشتر از طریق کاروان ها و آژانس های گردشگری در قالب تورهای زیارتی انجام می شد. وی اضافه کرد: بالطبع بعد از جنگ و درگیری ها در این کشور، این […]