قطع درختان دانشگاه ارومیه به چه قیمتی؟

قطع درختان دانشگاه ارومیه به چه قیمتی؟

به گزارش اکوتو ،چند روز پیش رییس دانشگاه ارومیه از احداث یک باغ بوتانیک در پردیس دانشگاهی این مجموعه در داخل شهر ارومیه و در خیابان شهید بهشتی خبر داد.رحیم حب نقی گفته بود به منظور احیا مجدد گونه‌های گیاهی موجود در دانشگاه و ایجاد منظره دلنواز باغ بوتانیک یا‌‌ همان موزه زنده گیاهی در […]