کیش به نیروهای بومی متخصص نیاز دارد

به گزارش گروه مناطق آزاد اکوتو حامد مولانا در گفتگو با مهر با اشاره به حضور مردم در تصمیم سازی ها که طبعاء موجبات تبدیل تهدیدات به فرصت و شکوفایی اقتصادی کشور با تکیه به قدرت درون زا فراهم خواهد ساخت، اظهارداشت: همکاران بنده و منتخبان مردم در شورای شهر جزیره کیش بدنبال طراحی مدلی […]