تشریح آخرین وضعیت حمل و نقل عمومی در شهر تهران

محسن سرخو در جریان یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران درنطقی خارج از دستور  با اشاره به اینکه هفته گذشته روز تأمین اجتماعی را پشت سر گذاشتیم، گفت: این سازمان در حال حاضر با پوشش حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت عنوان بیمه‌شدگان اصلی و تبعی بیشترین مخاطب را در […]