بانک گردشگری به عضویت سازمان جهانی جهانگردی (unwto )درآمد

به گزارش اکوتو به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری ، درخواست عضویت این بانک در بهار سال ۲۰۱۴ مورد موافقت اولیه سازمان جهانی جهانگردی قرار گرفت و در مجمع عمومی سال ۲۰۱۵ این سازمان که در مدلین کلمبیا برگزار گردید ، عضویت رسمی بانک گردشگری به صورت وابسته مورد تصویب این مجمع قرار گرفت. […]