بیابان‌زایی طبیعت ایلام را تهدید می‌کند

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام با بیان اینکه بیابان‌زایی طبیعت ایلام را تهدید می‌کند،گفت: استان ایلام ۶ برابر کشور عراق جنگل دارد.رضا احمدی اظهار داشت: بیش از ۱۷۱ هزار هکتار از جنگل های ایلام در کانون‌های بحرانی و در معرض تهدید قرار دارند. وی بابیان اینکه از میزان ۶۴۱ هزار هکتار جنگل این […]