دستورالعمل‌ بوم گردی در کشور تدوین شد

محمدعلی فیاضی عصر پنج‌شنبه در همایش اقتصاد مقاومتی و توسعه گردشگری روستایی در اردوگاه شهید فهمیده مینودشت، اظهار کرد: گردشگری روستایی می‌خواهد داشته‌ها و تنوع قومی و فرهنگی و همچنین ویژگی‌های منحصربه‌فرد روستاها را معرفی کند. وی با تأکید بر اینکه گردشگر به دنبال هتل نیست، ادامه داد: در اقامت بوم گردی و صنایع‌دستی منسوخ‌شده […]