تولید خودرو کشور به بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه رسید

در این مدت ؛خودروهای سواری نیز به تعداد ۹۲ هزارو ۵۰۸دستگاه تولید شد که نسبت به خرداد پارسال حاکی از رشد ۲۳٫۳درصدی دارد. براساس این گزارش ؛ درخرداد ماه امسال؛ به تعداد ۶هزارو ۷۱۵دستگاه وانت؛ یک هزارو ۵۶ دستگاه کامیون ؛ ۴۱ دستگاه اتوبوس و به تعداد ۳۵ دستگاه مینی بوس در کشور تولید شده […]