بانک جهانی به ایران بازمی‌گردد

موسسه مالیه بین المللی وابسته به بانک جهانی اعلام کرد این موسسه گفت و گوهایی را با شرکت های علاقمند به سرمایه گذاری در ایران آغاز کرده اند، اما عملی شدن این سرمایه گذاری ها ممکن است بین ۶ تا ۹ ماه طول بکشد. موید مخلوف، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای موسسه مالیه بین […]