ممنوعیت اشتغال بازنشسته‌ها جدی شد

آمارهای مربوط به آخرین سرشماری کشور نشان می دهد اندکی بیش از ۹۰۰ هزار نفر با سن بالای ۶۵ سال در بازار کار ایران مشغول به فعالیت هستند و تقریبا به همین میزان نیز فرصت شغلی برای کارجویان جوان از سوی بازنشسته ها اشغال شده است. کارشناسان می گویند بخش مهمی از اشتغال بازنشسته ها […]