جدال اپل با اف‌بی‌آی ادامه دارد

وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه یک پرونده برای شکایت کردن از شرکت اپل باز کرده است که از دستور دادگاه برای باز کردن رمزگذاری آی‌فون متعلق به یکی از شلیک‌کنندگان حادثه سن برناردیو سرپیچی کرده و این متناع از دستور دادگستری را یک استراتژی بازاریابی خوانده است. اف‌بی‌آی به دنبال این است که از غول […]