آیفون ۶ اس صورتی ایده جدید اپل !

گروه اقتصادی اکوتو ، آیفون به فکر تولید و فروش آیفون ۶ اس صورتی است که البته ترفند جالبی برای جذب کردن خانم ها می باشد !