طوفان در چند ایالت آمریکا + تصاویر

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو ؛ ورود یک سامانه طوفانی کم فشار به منطلق شمال غرب و جنوب آمریکا موجب وقوع طوفان و بارش برف و باران در ایالت های مختلف آمریکا شده است.