نوروز در ایران گردشگر جذب می‌کند؟

به گزارش اکوتو ، این بحث یکی از مهمترین دغدغه‌های خبرنگاران در هفته‌های پایانی امسال بود، دغدغه‌ای که در نشست خبری آئین بزرگداشت نوروز مطرح شد و «سمیع‌اله حسینی مکارم»، رییس شورای سیاستگذاری این آیین و دیگر مسئولان پنل‌های مختلف این همایش نیز با تایید این وضعیت آن را قابل تغییر دانستند، آن هم در […]