ترافیک سنگین در آزاد راه تهران – کرج – قزوین

سرهنگ رضا اکبری روز چهارشنبه درگفت وگو با ایرنا، بیان داشت:اکنون ترافیک درلاین شمالی بزرگراه تهران – کرج ازمحدوده پل کلاک تا پل فردیس ودر آزادراه کرج – قزوین ازمحدوده پل فردیس تا پل مهرویلا سنگین است . وی اضافه کرد: درلاین جنوبی بزرگراه تهران – کرج و آزادراه کرج -قزوین نیز ترافیک نیمه سنگین […]