درخواست بخش خصوصی برای حضور در شورای‌عالی گردشگری

به گزارش اکوتو ، مسوول پروژه تهیه برنامه ملی توسعه گردشگری و عضو کمیسیون گردشگری اتاق تهران بر ضرورت حضور نماینده‌ای از بخش خصوصی در شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود تاکید کرد. نصرالله مستوفی در گفت‌وگو با سایت اتاق بازرگانی تهران افزود: «باید توجه داشت که […]