«آیا می‌دانیدهای» نوروز را فراگیرید

حدود یک هفته دیگر نوروز سال ۹۵ آغاز می‌شود و نوروز یعنی تعطیلات و گردش و سفر؛ بنابراین برای تضمین گذراندن دو هفته تعطیلات سالم و بدون خطر، فراگیری برخی توصیه‌های ایمنی در سفر از جمله اقدامات قبل از سفر به همراه آیا می‌دانیدهای نوروز ضروریست. * آیا می‌دانید انجام اشتباهاتی از جمله صحبت کردن […]