جنگل آمازون در معرض تهدید انقراض

به گزارش اکوتو ، این مطالعه همچنین نشان می دهد که با مدیریت مناسب پارک ها، مناطق حفاظت شده و اراضی بومی و طبیعی منطقه آمازون می توان از اکثر گونه های در معرض خطر حفاظت نمود. این مطالعه توسط تیمی متشکل از ۱۵۸ محقق از ۲۱ کشور جهان به سرپرستی «هانس تر استیگ» از […]