آلودگی هوای تهران کاهش می یابد

به گزارش اکوتو ، محمد اصغری کارشناس سازمان هواشناسی  گفت: بر اساس تحليل آخرين نقشه هاي هواشناسي با بارش برف و باران در مناطق شمال غرب، غرب ، جنوب غرب، مركز و سپس سواحل شمالي و دامنه هاي جنوبي البرز و بطور پراكنده در شرق و شمال شرق كشور، انتظار مي رود با فعاليت اين […]

متهم اصلی آلودگی هوای پایتخت

به گزارش اکوتو ، با اشاره به وضعیت فعلی آلودگی هوا و دلایل بروز چنین آلودگی‌هایی در هوای پایتخت اظهار داشت: از نظر پلیس، عوامل متعددی باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی شده است که طبعاً برای حل این موضوع، یا باید این عوامل را از بین برد و یا از تأثیر آن‌ها بر آلودگی […]