شرایط مناسب برای ادامه حیاط آرتمیای دریاچه ارومیه وجود ندارد

به گزارش اکوتو ، ترافیک و تردد ماشین های لجن کش حوالی سه راهی فرودگاه و جاده سنتو تبریز توجه ام را جلب می کند، به دنبال یکی از آنها راهی می شوم، راننده به سمت جاده ای خاکی تغییر مسیر می دهد، هر متری که در جاده به پیش می روم، حجم تردد ماشین […]