بانوان ایرانی با این مواد آرایش می کنند ؟ + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ افراد سودجو با راه اندازی کارگاه های غیر مجاز در حومه تهران به تولید مواد اولیه لوازم آرایشی در فضاهای نامناسب و آلوده اقدام میکنند.