آخرین وضعیت ترافیکی در محورهای برون شهری

به گزارش اکوتو ، آخرین وضعیت ترافیکی در محورهای برون شهری نشان می‌دهد که قم – تهران عوارضی و عوارضی تهران – قم با ترافیک سنگین و فشم – تهران، دماوند-گیلاوند، پاکدشت – تهران و تهران – پاکدشت با ترافیک نیمه سنگین روبرو است. در استان مازندران هم محورهای گزنک – پلور، ساری – قائمشهر، […]