ارزیابی رضایت مشتریان تمامی صنایع در ISQI

به گزارش اکوتو ، سعید تاجیک معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI)، با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر قسمت اعظم ارزیابی های این مرکز مربوط به صنعت خودرو است که با برنامه ریزی های صورت گرفته این ارزیابی ها در آینده نزدیک به صورت همه جانبه برای سایر صنایع نیز انجام […]